Szó-bridzs

2×2-3 fő játszhatja.

A két csapat egy-egy tagja összesúg, hogy mit is kell kitaláltatni a saját csapat tagjaival, anélkül, hogy magát a szót kiejtenék. A segítő információ mindig csak egy-egy szó lehet. Így vagy asszociációs információt vagy hangtanit (azonos magánhangzók) mondanak. Például, ha a kitalálandó szó a Mátra, akkor asszociációs információ az 1014, andezit, vulkáni, Kékes, hegység szó; hangtani pedig a Tátra, lánya, fára …