Kategória: Kártyajátékok
Játékosok: 2-4 fő
Életkor: 14-80 év
Játékidő: 15 perc
Értékelés: 5/5

Snapszer (Snapszli, Hatvanhat)

Alapszabályok

A snapszli, snapszer vagy hatvanhat egy kártyajáték. Magyar kártyával játszhatja 2-4 játékos. A játék módja a játékosok számának változásával jelentősen eltér.

Az első körben a felvevő, a továbbiakban az előző kör nyertese kezdi a kört („hív”). Majd a játékosok minden körben balról-jobbra haladva egy-egy lapot tesznek („kijátszanak”). Aki a legmagasabb lapot teszi, azé az ütés, az „viszi haza” a lapokat. Az elnyert lapokat lefordítva maga elé teszi, később bármikor megnézheti, de másnak nem köteles megmutatni.

Lapok erőssége: A hívott szín és az adu szín számít egy körben, a többi szín ütőértéke az adott körben nulla (a begyűjtött pontokba azonban számítanak). Az adu szín lapjai erősebbek a hívott szín lapjainál, és egy színen belül a pontérték számít.

A lapokat a játékosoknak a következő szabályok alapján kell letenniük:

 • Színre színt kell tenni (függetlenül a letett lapok eddigi összetételtől, és hogy van-e nála adu)
 • Ha nincs a színből lapja a soronkövetkezőnek, akkor az adu színéből kell tennie (ha az sincs, akkor szabadon választhat)
 • Ha az előbbi feltételek mellett erősebb lapot tud tenni az eddigi legerősebbnél, akkor le kell tennie („überelnie” kell) (ha több lapja is erősebb, akkor választhat)

Ha egy játékos rossz lapot tesz, a másik csapat „renonsz”-ot mond és győz.

Pontok

A lapok pontértékei (és ütéssorrendjük): ász (11), X (10), király (4), felső (3), alsó (2), IX (0) (A VII és VIII lapok legfeljebb a nyert játszmák számát jelezhetik, egyéb szerepük a játékban nincs.)

A játék célja, hogy az ütésekben begyűjtött lapokból (a fenti értékekkel) össze kell gyűjteni a 66-ot. Az ütések, bemondások pontértékét nem lehet papíron írni, fejben kell számolni. Aki eléri a 66-ot, „Kész!” bemondással befejezi a játékot. (Ha ezt elmulasztaná, és a másik fél is eléri a 66 pontot, ő is bemondhatja, hogy elege van, és ezzel ő nyeri meg a játékot.)

Pontozás játék végén:

 • alap játék megnyerése, ha az ellenfél nem érte el a 33 pontot („match”), vagy senki sem érte el a 66-ot: 1
 • alap játék megnyerése, ha az ellenfél nem érte el a 33 pontot: 2
 • alap játék megnyerése, ha az ellenfél nem ütött egyet sem („csendes snapszer”): 3
 • snapszer (ha megbukott, akkor az ellenfélnek), vagy az ellenfél elbukta a takarást: 4
 • betli (ha megbukott, akkor az ellenfeleknek): 5
 • durchmars (ha megbukott, akkor az ellenfeleknek): 6
 • terített betli (ha megbukott, akkor az ellenfeleknek): 10 (2×5)
 • terített durchmars (ha megbukott, akkor az ellenfeleknek): 12 (2×6)

A nyert pontokat papírra jegyezzük fel oszlopokban a nevek alá. Aki 24 egységet elér, az „elmegy” (megnyeri a játékot). Aki egyedül marad (miközben a többiek elmentek) bunkót (rádlit) kap, ami egy nagy fekete pont a neve mellett, ezután új játék következik (megint mindenki 0-ról indul). Ha valaki nem szerez pontot, amíg a többiek elmennek, az szőrös bunkót kap („szőrös” fekete pont a név mellett).

Licitálás

Minden osztás után új játékos keveri a paklit. A játékosok egymást válva jobbra adják át a keverés jogát. Az éppen osztó játékostól jobbra ülő játékos a felvevő (és az osztó a következő körben).

A játékosok átvehetik a felvevő szerepét, ha vállalnak egy magasabb (adu nélküli) játékot a kapott lapjaikból (de ettől nem lesznek osztók a következő körben). Sőt a felvevő is mondhat egy magasabb játékot, mint amire felvette, ha több pontot akar szerezni.

Ha többen is azonos szintű játékot mondanak be, akkor az játszhatja meg, aki előbb kapott lapot osztáskor (azaz a felvevő a legerősebb, és az osztó a leggyengébb).

A licitek a következők lehetnek (növekvő sorrendben): betli, durchmars, terített betli, terített durchmars.

Betli

A betli bemondója vállalja, hogy semmit nem visz el a játék során. Ha ütése van, akkor értéktől függetlenül azonnal elbukta a betlit. (A felvevő egyedül játszik a többi játékos ellen.) Betli esetén megváltozik a lapok ütéssorrendje (a pontértékük itt lényegtelen): ász, király, felső, alsó, X, IX

Durchmars

A durchmars bemondója vállalja, hogy mindent elvisz a játék során, azaz az ellenfeleknek ütése sem lesz. Ha az ellenfeleknek ütése van, akkor értéktől függetlenül azonnal elbukta a durchmars-ot. (A felvevő egyedül játszik a többi játékos ellen.)

Ha a licitáló játékos látja, hogy egyedül nem nyerhet a lapjaival, akkor (vakon) meghívhat egy másik játékost, hogy együtt próbáljanak nyerni. (Meghívni csak durchmarshoz lehet.) A meghívottnak játszani kell a lapjaitól függetlenül, és semmiképp sem játszhat a társa ellen.

Egyenes: Egyenes meghívás azt jelenti, hogy az ütést átadja a felvevő egy konkrét lap tulajdonosának, akinek az adott lappal át kell vennie az ütést. (Pl: „durchmars a zöld ásszal”) Ezek után a társnak kell elvinni a maradék ütést, az ellenfelek nem üthetnek. Ha a játékos elbukik, mielőtt átadná az ütést, akkor egyedül veszít. Ha kijött a hívott lap, akkor már együtt buknak, ha az ellenfelek ütéshez jutnak.

Vissza: A vissza, azt jelenti, hogy a hívott lappal az ellenfélnek át kell vennie az ütést, és a játék vége előtt vissza kell adnia a bemondónak. (Pl: „Tök tíz vissza durchmars”) Ha a játékos elbukik, mielőtt átadná az ütést, akkor egyedül veszít. Ha átadás után az ellenfelek ütnek, vagy a társa nem adja vissza, akkor együtt veszítenek.

„Aki szagol”: Ha a licitáló látja, hogy csak egy ütést nem fog bírni, akkor bemondhatja, hogy „durchmars: aki szagol”. Ekkor az utolsó ütést elvivő játékos lesz a bemondó társa, és együtt nyernek. Ha a bemondó elbukja a játékot, akkor egyedül bukik.

Terített betli és durchmars

Betlit és durchmars-ot lehet terítve is játszani (ez a játék pontértékét megduplázza). Az első kör után mindenki jól láthatóan kiteríti az asztalra a lapjait, és így játszik tovább. (Egyéb tekintetben a játék szabályai változatlanok.)

Bemondások

Csak az éppen soron következő játékosnak van lehetősége bemondásra a játék folyamán. Kivétel ez alól a rekontra, supkontra, Fedák Sári. Ezeket kontra után lehet sorra, felváltva bemondani az ellenfeleknek (felvevő: rekontra, Fedák Sári; ellenfelek: kontra, supkontra).

Snapszer

A játék nevét adó snapszert az osztás után az első körben lehet bemondani, a vállalás 66 pont elérése úgy, hogy az ellenfél egyet sem üt. (A durchmarstól abban különbözik, hogy van adu szín, és nem a játék előtt kell bejelenteni.)

Húsz és negyven

Az egy kézben lévő azonos színű király és felső 20-at, ha az adu színéből van, 40 pontot ér – de a végelszámolásnál csak akkor számít be a pont, ha ütések is vannak mellette. Ha kettő is van kézben, csak egy mondható be. A bemondott húsz vagy negyven után ki kell hívni a királyt vagy a felsőt. (Összesen elvileg 100 pontot lehet bemondani.)

Kontra

Mind a játékot, mind a snapszer bemondást kontrázni lehet, ilyenkor a pontértékek felszorzódnak. Kontráznia csak a soron következő játékosnak lehet, és csak a bemondást követő első körben.

Kontrák sorrendben:

 • kontra (védő) 2x
 • rekontra (felvevő) 4x
 • supkontra (védő) 8x
 • Fedák Sári (felvevő) 16x

Nagyobb értékeknek nincs értelme, mert a Fedák Sári 0-ról is azonnali játszmanyerést jelent a nyertesnek, egyszerű játék esetén is.

A játékosok számától függő szabályok

A normál játékot 4 személy játssza, és ahogy a játékosok elmennek, sorra vált át a játék hármas, majd két személyes játékra. A játék 3 személlyel alapból kontrával megy (dupla pontért), így a felvevő kapásból mondhat rekontrát, ha akar. Két személlyel rekontrával megy a játék (négyszeres pontért). (Kevesebb személlyel felgyorsul a játék, hogy senki se unatkozzon.)

Szabályok 4 játékos esetén

Osztás

Ha négyen játszanak, akkor ki kell venni a VII és VIII lapokat. (A IX-es 0 pontot ér.) Két részletben 6 (3-3) lapot osztanak, talon nincs. Az, aki először kap lapot (osztótól jobbra), első három lapja után megnevez egy lapot. A lap színe az adu, és az a partnere, akinek a hívott lap a kezében van. Meghívhatja önmagát is, szándékosan (ha egy a kezében lévő lapot hív) vagy véletlenül (ha megkapja a lapot a második osztásfordulóban. Az, hogy kik a partnerek, nem közölhető, a meghívott lap kijátszásakor válik mindenki számára nyilvánvalóvá (persze a meghívott azonnal tudni fogja), és a párok innentől (pontosabban a kör végétől, ha addig senki nem nyer) számolhatnak közösen.

Játék

Ha bárki a saját ütéseivel és bemondásaival elér 66-ot anélkül, hogy a lap kijött volna (és még a kijövetele körében), egyedül számolhat, partnere sem kap pontot. Ha a lap már kijött (kör végén), az ellenpár is befejezheti 66-tal, ha a pontjaik összeadásával elérték. (Mivel talon nincs, színre szín vagy adu és felülütés végig kötelező. A partnerek „együtt sírnak, együtt nevetnek”, azaz együtt számolják a pontjaikat, de együtt is veszíthetnek.) Ha valaki elérte a 12 pontot, a többi játékos a hármas játék szabályai szerint játszhat tovább (a bunkó elkerüléséért), ezután a kettes szerint.

Szabályok 3 játékos esetén

Osztás

Ha hárman játszanak, akkor ki kell venni a VII és VIII lapokat. (A IX-es 0 pontot ér.) Az osztó két részletben 8 (4-4) lapot oszt, a felvevő az első négy lapjából csak színt hív, ez az adu.

Játék

A másik kettő ellen a felvevő egyedül játszik. A védők pontjait kezdettől össze kell adni. Ha valaki elérte a 12 pontot, a többi játékos a kettes játék szabályai szerint játszhat tovább (a bunkó elkerüléséért).

Játékmenet 2 játékosnál

Osztás

Ha ketten játszanak, ki kell venni a VII, VIII, IX-es lapokat. Az osztó 3-3 lapot oszt, majd egyet felüt, ennek színe az adu, majd még 2-2 lapot oszt. A maradék lapokat („talon”) lefelé fordítva a felütött adura helyezi, úgy hogy az adu kilátsszon alóla.

Ütések

Minden ütés után előbb az ütést hazavivő húz. Amíg a talonban lap van, a színre szín adása és a felülütés nem kötelező. Ha senkinek sincs meg a 66 pontja, akkor az utolsó ütés győz. (Ütésekből elvileg összesen 120 pont érhető el.)

Talon

A soron következő játékos a talon alján levő adut az adu alsóval kicserélheti. Ha valaki soron következik, és úgy ítéli, hogy kézből is elér 66 pontot, **letakarja a talont' a felütött aduval („takar”), innentől senki sem vehet lapot, a takaró adut sem lehet kicserélni. A cserélés és a betakarás csak akkor történhet meg, legalább 3 lap van még a talonban az adu felett.