A játék célja

Rawen istenei gyakran háborúznak egymással, de nem mindig vezetik személyesen hadba a seregeiket; hatalmuk kiterjesztésében hűséges hadurak támogatják őket. Ezek a kiválasztott vezérek különleges képességeket birtokolnak; feladatuk végrehajtásában alattvalók, tárgyak, varázslatok és menetközben épített épületek segítik őket. A játékosok valamelyik hadurat személyesítik meg, aki istene utasítását követve új terület elfoglalásáért száll hadba.

Játékmódok

Párbaj

Ebben a játékmódban két hadúr küzd egymással egy területért. Amennyiben az ellenfelek beleegyeznek, bármelyik opciós szabály használható. A körforgásba került lapokat a pakli elfogyása esetén egyszer újra lehet keverni.

Győzelmi feltételek: Az a játékos, akinek a hadura meghal (külső síkra kerül), elbukott. Akinek mind a paklija, mind az újrakevert körforgás lapjai elfogynak, vesztett.

Szövetségi háborúk

Ebben a játékmódban a hadurak küzdenek egymással szövetségben a területek feletti uralomért. Csak párosan lehet harcolni, mindegyik karakter egy általa kiválasztott terület lapot rak az asztal közepére. A játékosok kockadobással döntik el az ülési rendet, melynek során a páros tagjai nem kerülhetnek egymás mellé. Minden játékos a neki balra eső ellenséget támadhatja. Amennyiben az valamelyik külső síkon van, az utána következő ellenséges hadurat kell célpontjául választania.

A cél, hogy valamelyik szövetség összegyűjtsön 8 hatalom pontot. A fordulók végén az a páros, amelyik több területet birtokol, mindig egy hatalom pontot kap. A játék folyamán a körforgásba került lapok újrakeverhetőek. A fordulók alatt életerejük elvesztése miatt kieső hadurak később folytathatják a játékot, de minden ilyen alkalom után egy körrel több időt töltenek a külső síkon. Az első elhalálozást követően maximális életerejük a felére csökken. A külső síkon eltöltött idő alatt lapot húzhatnak, manát viszont nem kaphatnak. A játékos ilyenkor nem támadható.

Győzelmi feltételek: Az a szövetség nyer, amelyik előbb éri el a 8 hatalom pontot.

Fontosabb alapfogalmak

Hadúr:

A hadúr jelöli a játékost a játékban. Lapjának alapértékeit és manatartalékát a hozzácsatolt képességek befolyásolják. A választott karakter életerejének nullára csökkenése általában a játék végét jelenti.

Mana (Oltár):

A hadúr által már kinyert, és játékba hozott manát jelöli. A karakter minden kör elején egy manát húzhat a manatartalékból, amit aktívan vagy passzívan hozhat játékba. Maximum annyi manája lehet, amennyi induláskor a manatartalékban volt.

Manatartalék:

A hadúr manatartaléka induláskor 12-14 közé esik, ami a hadúr alaptulajdonságaitól és a hozzácsatolt képességektől függ. A manatartalékot varázslatok, hősök vagy istenek közvetlenül is támadhatják. A lapok sok esetben hivatkoznak a tartalékban lévő mana mennyiségére, bónuszként vagy negatív hatásként.

Enyészet:

Az ide került lapok végleg kiesnek a játékból, ami egyszer ide került, többé nem vehető vissza.

Körforgás (temető):

Azok a lapok, melyek a játékot elhagyják, alapértelmezetten ide kerülnek.

Lappont:

Minden lapnak van egy értéke, amely függ a lap gyakoriságától és képességeitől.

Pakli:

A játékos által összeállított lapok összessége.

Pakli pontok:

A pakliban szereplő kártyák lap pontjainak összessége.

Kéz:

A játékos kezében lévő lapokat jelöli. A karakter 7 lappal kezd, egyszer eldobhatja őket, és újrakeverheti a paklit, de már csak 6 lapot húzhat. Kézben alapból 8 lap lehet, amit a hadúr képességei befolyásolhatnak, de a számuk így sem mehet 10 fölé. A maradék lapokat közvetlenül a húzási fázis után a körforgásba kell dobnia. Azoknak speciális, enyészetbe küldő képességei ebben az esetben nem működnek.

Birodalmak:

A lapon mindig megtalálható valamelyik birodalom jelképe, ami a kártya hovatartozását jelöli.

Őselemek:

Minden lap rendelkezik az öt őselem valamelyikének szimbólumával: Víz, Tűz, Föld, Levegő, Lélek. Általános jelző, a lapok sok esetben hivatkoznak erre a tulajdonságra.

Idézési költség:

Az a szám, ami megadja, hogy hány manát kell elforgatnod egy lap kijátszásához.

Amennyiben ez a szám nem fehérrel, hanem pirossal van írva, nem elforgatnod kell a manát, hanem vissza kell tenned a manatartalékba.

Lap képesség:

Minden lapnak lehet egyedi képessége, ami meghatározza működését. A képességek szöveges leírása megtalálható a lap alsó részén.

Lap típusok

Képesség / Kaszt

A képesség és kaszt lapok a hadurakhoz csatolhatóak. A lap a hadúr életerejéhez, kezéhez és manatartalékához ad bónuszt, amennyiben a lapon szereplő feltételek teljesülnek.

Hadúr

Speciális lap, ez jeleníti meg a játékost a világban. A lap fő értéke az életerő, ami megmutatja, mennyi sebzést bír ki a hadúr. A laphoz képesség és kaszt is csatolható.

Csapda

Ez a lap hátlappal felfelé kerül játékba, az idézési költségét pedig aktiváláskor kell kifizetni. Az ellenfél körében használható laptípus.

Együttállás

A laptípus hatóideje rövid, csak 1-2 körig tart. Hatását a játékban lévő minden játékosra azonnal kifejti.

Lény

A lényeknek számtalan altípusuk létezik. Játékon belül ezekkel van lehetőség támadni, védekezni.

Tárgy

A tárgyakat a játékos a saját körében egy lényéhez csatolhatja. Amennyiben a tárgyat birtokló lény meghal, a tárgy árának kifizetésével egy másik lényhez csatolható. Az ellenfél körében megölt lényeknél ez nem alkalmazható.

Terület

A terület lapok a harci helyzeteket befolyásolják. Szövetséges háborúkban ezekért a területekért küzdenek a hadurak.

Esemény

Az események az összes ellenfélre kihatással vannak, de általában csak rövid ideig. Néhány esetben mana áldozásával tovább fenntarthatóak.

Varázslat

Általános, azonnali és reakció típusúak lehetnek. Az általános lapokat saját körben, azonnali lapokat az ellenfél körében lehet kirakni. A reakció lapok az ellenfél által kirakott lapokra reagálnak.

Épület

Az épületeknek nincs idézési költségük csak építési idejük. Az építési idő alatt a lap támadható, ha a csatatéren egy lény átjutott.

Napszak

Opcionális játékszabályú lapok, a játékos paklijában nem szerepelhetnek, feladatuk a földi és a raweni napszakok összekötése.

Játékzónák

 1. Hadúr
 2. Pakli
 3. Manatartalék
 4. Csatatér
 5. Utánpótlás
 6. Oltár
 7. Enyészet
 8. Körforgás

rawen02.jpg

A játék fázisai

Húzási fázis

A játékos húz egy lapot a pakliból. Amennyiben a paklija elfogyott, és a körforgásban van legalább 5 lapja, újrakeverheti mint új paklit. Párbajban egyszer, szövetségek háborújában többször is. Amennyiben a megengedettnél több lap van a kezében, a maradékot a körforgásba kell dobnia.

Aktiválási fázis

A játékban lévő passzív lapok aktív helyzetbe fordulnak.

Mana fázis

A játékos húzhat egy manát a manatartalékból. Aktívan az oltársorba rakhatja, vagy az enyészetbe küldheti, és választhat helyette egy másik lapot.

Fenntartási fázis

Amennyiben egy lap hatása fenntartható mana felhasználásával, azt ebben a fázisban kell kifizetni érte.

Fő fázis

Ebben a fázisban a játékos bármilyen formában szabadon cselekedhet. Megidézhet lényt, varázslatot játszhat ki, vagy mozgathatja az utánpótlás és a csatatér között a lényeit. Felszerelési tárgyakat aggathat a lényekre, melyekkel megtámadhatja az ellenséges hadurat, épületet vagy lényt. Épületeket emelhet saját védelmére.

Kör vége

Amennyiben valamelyik hadúr életereje nullára esett, vagy elfogyott a körforgásból újrakevert paklija, a karaktert irányító játékos veszített.

Pakli építés

Pakli építésénél a következő szabályokra kell figyelni. Legalább 45 lapot kell tartalmaznia, és egyforma lapból nem tartalmazhat többet háromnál. A lap pontokat összeadva a pakli pont nem lehet több mint 250 pont.

Lap pontok kategóriái röviden (általános lap 1-4 pont, ritka lap 4-8 pont, ultra ritka 9-12)

A pakliba a hadúr és képességei is beleszámítanak, a mana viszont nem. Egy pakliban maximum két ország lapjai szerepelhetnek.

Opcionális szabályok

Őselemek ereje

Ebben az esetben az ellentétes őselemű lapok egyel nagyobbat sebzést okoznak egymásnak.

Napszakok

A napszakok szintén módosítják a harci értékeket. Rawen világán a valós földi élethez képes négyszer gyorsabban telik az idő, de minden földi óra megfeleltethető egy raweni napszaknak. A játék indulásakor a földi időnek megfelelő raweni napszakot a játékba kell helyezni, 10 fordulónként pedig újból a földi idővel egyeztetni.

Pl a raweni déli időszak megegyezik a földi 5,10,15,20 órával

Területek hatalma

Ez az opció csak szövetséges háborúban használható. Minden játékos, akinek a szövetségese kevesebb területet birtokol,az a köre elején csak passzívan játszhatja ki a mana lapokat.

Játékosok hatalma

Minden istennek van egy tárgya, ami főként rá jellemző.

 • Raonusz (Thu’em) ‒ bot
 • Jégföld (Markuth) ‒ könyv
 • Gorhatos (Nimb) ‒ zöld kő

Ha a játékosok megszavazzák a szabályt, minden olyan játékos +2 manát kap a manatartalékba, aki a való világban fel tud mutatni ilyen tárgyat.

Szintlépés

A hadúr maximum a 20. szintig juthat el. Minden szint +1 életerőt jelent. A játékos a szintek pontszámából további képességeket és kasztokat csatolhat a hadurához.

Hirtelen halál

Ez az opció csak szövetséges háborúban használható. Az a szövetség nyer, amelyik 6 szövetségi pontot szerzett, és az összes ellenséges szövetséges legalább két körre külső síkra került.