Póker

A játékleírások - elsősorban angol nyelven - több tucatnyi pókerváltozatot említenek. Magyarországon 2000 előtt az ötlapos cserepókert játszották és csak a közelmúlt pókerláza hozta be a Texas Hold'em, Omaha, Kínai és más néven játszott változatok divatát. Ezek részletes szabályait megtalálhatjuk a nagy számban működő póker weblapokon, magyar nyelvű póker könyvekben és folyóiratokban. Lásd a cikk végén.

Ötlapos cserepóker

2-6 személy játszhatja 52 lapos francia sorozatjelű kártyával, megegyezés szerint egy vagy két dzsókerrel, vagy ezek nélkül. A pókerjáték több tucatnyi változata ismert világszerte.

A játék célja

Minél magasabb rangú lapkombinációk gyűjtése a kézben, illetve a licitálás során az ellenfelek elrettentése. Megnyeri a partit az a személy, aki a licitálás befejezése után az aktív játékosok közül a legértékesebb kombinációt mutatja be. Lapjainak bemutatása nélkül nyerhet az a játékos, aki ellenfél nélkül, egyedül marad a licitálásban.

A lapok rangsora: Ász, király, dáma, bubi, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.

A lapkombinációk

Pár: két azonos rangú lap + három semleges kártya. Két pár közül a magasabb rangú lapokból álló nyer.

Két pár: 2 + 2 azonos rangú és egy semleges lap. Két pár + 2 pár összehasonlításnál az a játékos nyer, akinek a legmagasabb rangú pár van a kezében. Ezek azonosságánál a második párok rangja dönt.

Drill: három azonos rangú és két semleges lap. - Drillek összehasonlításánál a magasabb rangú lapok birtokosa nyer.

Sor: rangban egymást követő, különböző színű lapok. - Két sor összehasonlításánál nyer a magasabb rangú kártyákat bemutató játékos.

Flös vagy szín: azonos színű lapok, rangjuk semleges. - Két flös összehasonlításnál az a játékos nyer, akinek kombinációja a legmagasabb rangú kártyát tartalmazza.

Full: drill és pár, azaz három azonos rangú és két azonos rangú kártya. - A fullok összehasonlításánál a drillek döntenek, akinek magsabb rangú lapokat tartalmaznak, megnyeri a játékot.

Póker: négy azonos rangú kártya és egy semleges lap. - Pókerek összehasonlításánál a magasabb rangú kártyák birtokosa nyer.

Sor-flös vagy színsor: rangban egymást követő, azonos színű lapok. - Két színsor közül erősebb a magas rangú lapokat bemutató kombináció.

A játék menete

Az osztó egyesével ad öt-öt kártyát minden résztvevőnek jobbra vagy balra haladva. Az osztást követően a játékosok felmérik esélyeiket és az alábbi lehetőségek közül választhatnak:

 • 1, 2 vagy 3 lap cseréje
 • 1 lap kérése nyitottan az asztalra
 • 5 lap cseréje
 • fenti lehetőségek kihasználása nélkül a kártyák eldobása. A játékos csendes szemlélője lehet a további eseményeknek.

A játékosok leteszik cserére szánt lapjaikat és csak ezt követpen kapnak kártyákat az osztótól. A lerakott lapokat a továbbiakban nem lehet megnézni. A lapcsere befejezése után a játékosok bemutatják lapjaikat és a leírtak szerinti legmagasabb rangú kombinációt bemutató személy nyeri meg a partit. A licitálásnak számtalan változata van. Fontos körülmény, hogy a póker szabályainak részleteiről a játék megkezdése előtt a résztvevőknek meg kell állapodniuk!

Licitálás: az osztás megkezdése előtt minden résztvevő alapdíjat helyez a kasszába (bankba). A licitálás első része a lapok kiosztása után történik. Az osztótól elsőként lapot kapó játékos nyilatkozik. Megállapodás vagy tetszés szerinti összeggel nyithat. Csak az a játékos maradhat versenyben, aki a hívott összeget megadja. Mindenkinek joga van a hívás megadása (tartása) mellett emelni a tétet. Ez lehet a hívott összeg, vagy annak többszöröse. A licitálásból bármelyik pillanatban ki lehet szállni, de ekkor elvész az alapdíj és a játékos által addig befizetett minden tét. A licitálás második része a lapcsere után következik. Annak folyamata megegyezik az előbb leírtakkal. A licitálás befejeztével a még aktív játékosok bemutatják kombinációikat és a legrangosabb tulajdonosa viheti el a kasszában összegyűlt téteket. Korábban elnyeri a kasszát az a játékos, aki ellenfeleit elijesztve egyedül marad a licitálásban.

Blöff: A póker fontos eleme az ún. „blöffölés”. Ennek célja, hogy a gyenge lappal rendelkező játékos a licitálásban merészségével eldobassa az ellenfelek kártyáit.

Póker változatok

A pókerjáték számtalan változatával találkozhatunk világszerte.

A legfontosabb jellemzői lehetnek a különféle játékoknak:

 • dzsókerrel vagy ún. „vadkártyával” játszanak
 • lapcserével vagy lapcsere nélkül játszanak
 • a lapcsere módja is módosulhat: pl. közös, nyitott talonból lehet cserélni, stb.
 • változhat a használt lapok száma: a résztvevők számának és a játékváltozat szabályaimak figyelembe vételével 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44 vagy 48 lapos kártyacsomagot használunk. Ilyenkor az alcsony 2,3, stb. lapokat távolítkuk el.
 • a licitálás több szakaszra osztható: pl. minden osztott kártya után licitálás következik, stb.
 • változik a nyitott és zárt lapok száma
 • növekedhet a lapkombinációk száma: pl. sor lyukakkal (4, 6, 8, 10, dáma), stb.

Csak a gyakorlatban derülhet ki, hogy egyes játékváltozatok milyen mértékben hazárd jellegűek. Nem árt elmondani, hogy komoly tétekre játszani csak jelentős pénzügyi háttérrel szabad. Félre téve a „pókerarc”, játékérzék, lapjárás és „blöffölés” legendáit, vékony pénztárcával hosszú távon nem lehet versenyben maradni.

Tekintettel a helyi szokások és konvenciók nagy számára, ismételten hangsúlyozzuk, hogy a játék megkezdése előtt részletesen meg kell beszélni a szabályokat.

Kínai póker

Talán a legszellemesebb póker változat. 4 személy játssza 52 lapos francia sorozatjelű kártyával. Az osztó mindenkinek 13 lapot ad. A játék célja, hogy a 3 + 5 + 5 kártyából álló lapcsoportokban minél rangosabb póker kombinációt rakjunk az asztalra. Az első, 3 lapos kombináció (front) ennek megfelelően drill lehet, a második, 5 lapos kombináció (middle) ennél magasabb, a harmadik, 5 lapos kombináció (back) az előzőeknél is erősebb, szabályos póker kombinácinak kell lennie. Osztás után bármelyik játékos eldobhatja lapjait meghatározott pont átadása ellenében. Az aktív játékosok először a frontokat, majd middle-ket, végül a back-eket hasonlítják össze. A legerősebb kombinációt bemutató játékos a többiektől laponként 1-1 pontot kap, a vesztesektől ezeket a pontokat levonják. Négy résztvevővel számolva egy osztásban egy játékos maximum 29 pontot nyerhet, illetve 13 pontot veszíthet. Scoopnak nevezik azt a helyzetet, amikor egy játékos legyőzi az ellenfelek azonos pozíciójú kombinációit. A kínai pókerben extra pontok is nyerhetők: sárkány (13 kártyából álló sorozat): 13 pont; 13 szín (csak fekete vagy piros kártyák): 13 pont; 12 szín (12 fekete vagy piros lap): 3 pont; 6 pár: (6 pár és egy semleges lap, póker = 2 pár): 3 pont; 3 sor (mindhárom kombináció önálló sorokból áll): 3 pont; 3 szín (minden kombinációban azonos színű kártya van): 3 pont.

Omaha

Hétlapos póker változat. Szabályai a hold'emhez hasonlóak. Az Omahában 4 zárt lapot kapnak a játékosok, az asztalra 3 kártya kerül nyitottan. A póker kombináció kialakításához 2 kéz- és 3 asztali lapot lehet felhasználni.

Hold'em (Texas hold'em)

Hétlapos póker változat. Minden résztvevő alaptétet (ante) helyez a közös bankba, majd 2-2 kártyát kap zártan. Később fokozatosan még 5 (3+1+1) lap kerül az asztalra nyitottan, melyből hármat bármelyik játékos felhasználhat póker kombinációja kialakításához. Két játékosnak még osztás előtt licitálnia kell. Az osztótól balra ülő beteszi a kisvak licitet (small blind), a következő pedig a nagy vak licitet (big blind). A játékosok két saját lapjuk ismeretében dönthetnek részvételükről. Aki játszani akar, behelyezi a hívott összeget, aki nem, eldobja kártyáit. A játékos minden licitkörben tarthat (call), emelhet (raise) vagy eldobhatja (fold) lapjait. Az első licitkör után az osztó 3 kártyát tesz nyitottan az asztalra (flop). A második licitkör befejezése után még egy lap (turn), a harmadik után újabb lap (river) kerül nyitottan az asztalra. A licitkörökben a még aktív játékosok vesznek részt. Ha bármelyik licitkörben egy hívott tétet senki nem ad meg, a hívó viheti el lapjai megmutatása nélkül a bankot. A licitálás befejezése után az aktív játékosok összehasonlítják lapjaikat és a póker kombinációk rangsorában magasabb kéz nyeri a bankot. Egyenlőségnél a nagyobb semleges lap minősége dönt.