Kategória: Szabadtéri játékok
Játékosok: 2,4 v. 6 fő
Életkor: 10-75 év
Játékidő: 10-30 perc
Értékelés: 4/5

Pétanque

A golyójátékok már a középkortól rendkívül népszerűek voltak a francia hadseregben, IV. (Szép) Károly király a 14. században be is tiltotta őket a katonák számára, hogy ne vonja el túlságosan a figyelmüket.

A játéknak sok helyi változata volt. A provence-i La Ciotat-ban történt, hogy Jules le Noir-nak, az egyik játékosnak megbénultak lábai, ezért nem tudta messzebbre dobni a golyót 10 méternél. Környezetében a játéknak egy olyan változata alakult ki, amelyben 50 centiméter átmérőjű körből kellett 6-10 méterre dobni a golyókat.

Eszközök, csapatok

Két játékos egymás elleni játéka az egyéni játék, játékosonként 3-3 golyóval. Két-két játékos egymás ellen duplett játékot játszik, 3-3 (azaz csapatonként 6) golyóval. Három-három játékos egymás elleni játéka a triplett játék, játékosonként 2-2 (azaz csapatonként szintén 6) golyóval. A pétanque golyók fémből készülnek, átmérőjük 70,5-80 mm közötti, tömegük 650-800 gramm közötti lehet.

A versenypálya nemzetközi és országos bajnokság esetén 15,0 méter hosszú és 4,0 méter széles (egyéb hivatalos versenyek esetén a legkisebb pályahossz 13,0 méter, szélesség 3,0 méter). Szórakozásra játszott pétanque esetében nem feltétlenül szükséges kimért pálya. A pálya legyen vízszintes, tömör alsó réteggel, közepesen laza (de inkább tömör) 1,5 cm vastag 0/5 mm-es zúzalékos felső réteggel.

A játék

A kezdő csapat kiválaszt egy kezdőpontot, ami köré egy 35-50 cm átmérőjű kört rajzolnak, amibe majd bele lehet (és kell) állni dobáskor. A kör legalább 1 m-re kell legyen a pálya szélétől. Dobáskor nem szabad kilépni a körből, vagy felemelni bármelyik lábat vagy bármely testrésszel megérinteni a talajt (pl. megtámaszkodni), amíg az eldobott golyó földet nem ér. Az új kezdőkör meghúzása előtt minden közeli kört le kell törölni (félreértések elkerülése végett).

A játék kezdési jogát a játékosok egymás között sorsolással (pl. pénzfeldobással) döntik el. A kezdési jogot elnyerő csapat egyik játékosa a földre rajzol egy 35-50 cm átmérőjű kört – ez lesz a dobókör. Dobáskor nem szabad kilépni a körből, vagy felemelni bármelyik lábat vagy bármely testrésszel megérinteni a talajt (pl. megtámaszkodni), amíg az eldobott golyó földet nem ér. (Állva, hajolva dobott golyó esetén a talajt a teljes talpnak érni kell, guggolva lábújhegyre lehet állni.)

Ebből a körből kell kidobni 6-10 méter távolságra a célgolyót. (Ez a célgolyó fából, vagy műanyagból készül és 25-35 mm átmérőjű. A célgolyót a magyar játékosok egyszerűen „öcsi”-nek hívják, nevezzük mi is így a továbbiakban!) Az öcsinek a kezdőkörből mindenki által jól láthatónak kell lenni, nem úszhat egy víztócsában és minden szilárd akadálytól (fal, kő, fa, pad, oszlop, stb.) legalább egy méter távolságra kell lenni. Sikertelen dobás esetén a játékosnak két javítási lehetősége van. Amennyiben a három kísérlet eredménytelen lenne, az Öcsit az ellenfél dobja ki, de a játékot akkor is a pénzfeldobást nyerő csapat kezdi.

A kezdő játékos eldobja az első golyóját úgy, hogy lehetőleg minél közelebb álljon meg a öcsihez (érintheti, sőt el is lökheti azt a helyéről).

Ezután a másik csapat egyik játékosa következik, aki a dobókörből igyekszik a saját golyóját úgy eldobni, hogy az legyen közelebb az öcsihez. Ezt elérheti úgy is, hogy az ellenfele golyóját üti el az öcsi mellől. Ha nem sikerül az öcsihez az ellenfél golyójánál közelebb kerülni, addig dobnak a csapattagok, amíg a közelebbi pozíciót el nem érik, illetve amíg a csapat valamennyi golyója el nem fogy. Lényeges, hogy mindig az a csapat dob, amelyiknek a golyója vesztes pozícióban van! Minden játékosnak legfeljebb 1 perc gondolkodási ideje van minden golyó eldobása előtt. Ha kifut az időből, akkor a golyót érvénytelenként dobás nélkül félre kell tenni. Ha az eldobott golyó pályán kívül áll meg, vagy a pályára kívülről jön vissza, ki kell venni a játékból, a pontozásba nem számít be és a továbbiakban nem dobható újra.

Pontozásos taktika

Az ellenfél azzal a céllal dob, hogy az ő golyója legyen közelebb az öcsihez. Amennyiben ezt a célt - akár több dobásból is - elérte, úgy ismét a másik csapat játékosa kísérel meg közelebb kerülni az öcsihez. Így dobálnak felváltva, mindaddig, amíg el nem fogy mindkét csapat minden golyója. Ezt nevezzük közelítésnek.

Kilövéses taktika

A pályáról pontos dobással ki lehet ütni (lőni) az ellenfél golyóját, vagy az öcsit. Az ellenfél golyójának kilövésekor a cél az, hogy az kerüljön távolabb az öcsitől és ne legyen pontszerzési lehetősége, inkább a saját golyónk legyen közelebb az öcsihez, mert az ér pontot.

Az öcsit két módon lehet kilőni (értelemszerűen kijelölt pálya esetén):

  • Maradjon a kijelölt pályán belül. Ekkor a cél az, hogy az öcsi az új helyén a saját golyóhoz legyen közelebb, mert így jutunk ponthoz, vagy pontokhoz.
  • Kerüljön a kijelölt pályán kívülre. Ekkor a pontok számítása a következő:
    • ha egyik csapatnak sincs a kezében dobásra váró golyó, vagy mindkét csapatnak van még a kezében dobásra váró golyó, úgy egyik csapat sem szerez pontot
    • ha az ellenfélnek nincs a kezében dobásra váró golyó, úgy az a csapat, amelyik kilőtte az öcsit, annyi pontot kap, amennyi dobásra váró golyó maradt a kezében

A pontozásos és kilövéses taktikát lehet kombináltan is játszani attól függően, hogy melyik módszerrel lesz hatékonyabb és ponterősebb a játékunk.

Ha bármelyik csapatnak elfogytak a golyói, a másik csapatnak is el kell dobni a golyóit, természetesen azzal a céllal, hogy minél több golyója legyen közelebb az öcsihez, mint az ellenfélnek.

A menet végén, az összes golyó (egyéni játéknál 2×3, páros játéknál 4×3, triplett játéknál 6×2) eldobása után következik a számolás. A menetet nyerő csapat annyi pontot kap, ahány golyója közelebb van az öcsihez, mint ez ellenfél legjobb pozícióban lévő golyója.

A játék célja

A következő menetet az előző menetben győztes csapat kezdi. A mérkőzés addig tart, ameddig valamelyik csapat a 13 pontot el nem éri. Az eredmény akár 13:12 is lehet a mérkőzés végén. A 13-mat elérő csapat megnyeri a játékot.

Etikai, fegyelmi szabályok

Ha egy csapat negyedórát késik, 1 pontot kap az ellenfele; innentől kezdve minden 5 percenként 1 pontot. Egy órás késés után a csapat elvesztette a játékot. Egy csapat elkezdheti a játékot csapattag(ok) hiányában is, de nem használhatja a hiányzó(k) golyóját/golyóit. Ha késve érkezik egy csapattag, a már folyó menetben nem vehet részt, de a következőtől kezdve játszhat. Egy menet elkezdettnek tekintendő, ha a célgolyócskát eldobták.

Ha mérés közben egy játékos elmozdítja az öcsit, vagy a mérendő golyót, a csapata elveszíti a pontot.

Tilos a pályán lévő akadályokat elmozdítani, elsimítani. Kivétel a legutoljára dobott golyó által okozott lyuk, valamint a célgolyót eltakaró apró tárgyak (papírdarabok, levelek, stb). Egy menet befejezése előtt a golyókat nem szabad felvenni.

Tilos bármilyen módon megjelölni a célpontot (ahová a játékos a golyót dobni szeretné). Az utolsó golyó dobásakor tilos golyót tartani a másik kézben.

Ha egy golyó kimegy a pályáról (teljesen), többet nem vesz részt a játékban. Ha visszagurul vagy visszapattan valamiről, azonnal ki kell venni a játékból. Ha egy ilyen golyó visszatérése közben elmozdítja bármelyik másik golyót, azt azonnal vissza kell tenni régi helyére (ha nem volt megjelölve, vitának nincs helye!). Ha a golyót odébbfújja a szél vagy elgurul pl. lejtő miatt, véletlenül megrúgja valaki vagy valami (pl. egy állat), meglöki egy másik tárgy (akár egy másik pentaque-játék golyója), vissza kell tenni, feltéve hogy a helye meg volt jelölve. Ha nem volt, óvásnak nincs helye!

Az érvénytelen golyók által okozott állást természetesen nem érvényes, vissza kell állítani, de az ellenfél élhet az ún. előnyszabállyal: mégis érvényesnek nyilváníthatja az állást, ekkor mindent úgy kell hagyni, ahogy van.

A dobókörben lévő játékost beszéddel, mozgással, vagy bármi más módon zavarni nem szabad. Az a játékos, aki ezt a szabályt nem tartja be, egy figyelmeztetés után a versenyből kizárható.

Minden játék megkezdése előtt a pálya talaját gereblyézéssel, elhúzással helyre kell állítani.