Kategória: Kártyajátékok
Játékosok: 3-4 fő
Életkor: 8-99 év
Játékidő: 15 perc
Értékelés: 4/5

Lórum

A játék menete

A játékosok száma 3-4 lehet. Három személy részvételénél ki kell venni a kártyacsomagból a makk hetest és a zöld hetest.

A lórum több osztásból álló, összetett játék, minden fázisában más feladatot kell teljesíteni a résztvevőknek. Az ütéses ciklusokban a kártyalapok hagyományos hierarchiája érvényesül: legerősebb az ász, majd király, felső, alsó, X, IX, VIII és VII lesz a sorrend. Leírásunk csak a fontosabb elemeket sorolja fel, hiszen a társasági szokások jelentősen eltérnek egymástól. Talán az egyetlen szabály azonosság, hogy a játékosok minden osztáshoz egyenlő számú kártyát kapnak.

A játék jobbra tartással folyik. Minden osztásban az első ütéshez az osztótól jobbra ülő hív ki lapot, ő kezdi a sorozatépítéseket is. A továbbiakban a kihívási jog az ütést szerző játékosé. A lórum izgalmasabb, ha valamilyen jelképes tétben játszunk. A közös kasszába mindenki teljesítménye függvényében fizet téteket vagy ad zálogot. A hetedik osztás boldog győztese aztán elviheti a kasszát.

Az első játék: a pirosfogás. Célja, hogy a játékos egyetlen piros színű lapot se vigyen el ütéseiben, vagy mindegyiket meg tudja szerezni. Színre szín adása kötelező, hívott szín hiányában bármelyik lap dobható. A pirosfogásban a felülütés nem kötelező. A kasszába mindenki az elvitt piros lapok számával megegyező egységet fizet. A nyolc piros lapot megszerző játékos nem fizet, a vesztesek viszont 3-3 egységet tesznek a kasszába.

A második játék: a felsőfogás. Hasonló a feladat az előbbihez, de itt vagy elkerüljük a felső lapok elvitelét, vagy megpróbáljuk valamennyit begyűjteni. Elvitt felsőnként két egységet fizetnek a játékosok. A négy felsőt elnyerő nem fizet, a többiek 3-3 egységet tesznek a kasszába.

A harmadik játék: az ütésfogás. Célja minden ütés elvitele, vagy egyetlen ütést sem szerezni. A játékosok elvitt ütésenként fizetnek 1-1 egységet a kasszába. Aki minden ütést elvitt, most sem fizet, társai viszont 3-3 egységgel gyarapítják a közös bankot.

A negyedik játék: a kvárt. Azonos színű lapokból négyes sorozatok elvitele. Megnyeri a kvártot, aki elsőként fogyasztja el kézlapjait. Amelyik játékosnak lehetősége van rá, egymás után több kártyát az ütésbe tehet, akár mind a négyet. Az ütést szerző folytatja a lerakást tetszése szerint választott lappal. A nyertes nem fizet a kasszába, a többiek 3-3 egységet tesznek be.

Az ötödik játék: a gyorsvonat. Szintén sorozatépítés, de itt VII-től kezdődik az építkezés és minden kártya az asztalon marad. A sorra kerülő játékos több lapot is lerakhat, ha azok rangban egymást követik egymást. A színeknek nincs jelentősége. A gyorsvonatot az a játékos nyeri meg, aki minden lapját szabályosan lerakta. A kasszába fizetés a kvártnál leírtak szerint zajlik.

A hatodik játék: a szőrös majom. A lórum legmulatságosabb játéka. A résztvevők nem nézik meg lapjaikat. Legyezőt képezve maguk elé emelik úgy, hogy csak ellenfeleik láthatják a kártyák képét. Ennek megfelelően mindenki csak a játékostársak lapjait látja, a sajátját nem. A kártyák véletlenszerűen kerülnek az ütésekbe. Az egyes ütéseket mindig az a lap viszi el, mely a kihívott színben a legerősebb. A szőrös majomnak nincs győztese, csak vesztese. Aki elviszi a piros királyt veszít, és megállapodás szerinti egységet fizet mindhárom ellenfelének. (Itt kivételesen nem a kasszába fizetnek a játékosok!)

A hetedik játék: a dominó. Ebben is sorozatokat építenek a játékosok, de azonos színűeket. Több lapot is lerakhat a soron következő, ha erre lehetősége van. A dominót megnyeri az a játékos, aki lapjaitól elsőként képes megszabadulni. A kasszába már senki sem fizet, viszont az ott felhalmozott téteket a dominó nyertese viheti el.

A kassza kiürítése után elölről kezdődik a lórumparti. A játék megegyezés szerinti ideig tart. A lórumban néhány társaságban szokás játszani az alábbi két játékot is. Hatodik ütés: Aki elviszi a hatodik ütést, 10 egységet fizet a kasszába. Makk alsó: Aki elviszi a makk alsót, a vele szemben ülő fizet 10 egységet a kasszába.