Kategória: Kártyajátékok
Játékosok: 4 fő
Életkor: 14-80 év
Játékidő: 20 perc
Értékelés: 4/5

Ferbli

A játék kezdete előtt a résztvevők megállapodnak az alaptét összegében melynek a továbbiakban vizi a neve.

A játék célja

Minél magasabb rangú kombináció bemutatásával elnyerni a bankban felhalmozott pénzösszeget. Bankot nyerni ijesztéssel is lehet, azaz a hívott összegekkel eldobatni az ellenfelek lapját.

A ferbliben minden kártya meghatározott pontértékkel bír: Ász: 11 pont. Király, felső, alsó és X: 10 pont. IX: 9 pont . VIII: 8 pont. VII: 7 pont.

A játék menete

A kártyacsomag alapos megkeverése és kötelező emeltetés után az osztó minden játékosnak 2-2 lapot ad zártan, azaz képükkel lefelé fordítva.

A lapok ismeretében aki játszani kíván, a közös bankba köteles tenni a vizit. Játékot csak akkor kezdenek, ha legalább három játékos jelentkezik vizijével. Egyébként az osztást meg kell ismételni. Játéknál az osztótól jobbra ülő játékos két lapjának ismeretében besszerelhet, vagyis a vizi kétszeresével növelheti a bank tartalmát. Aki megadja ezt, tovább játszhat, aki nem, kiesik a játékból vizije elvesztésével. A besszerelés nem kötelező, csak lehetőség, mellyel az első játékos belátása szerint élhet.

A nyilatkozatok után az osztó újabb két lapot ad minden aktív játékosnak. Most már négy lapból zajlik a licitálás, ezt szintén az osztótól jobbra ülő személy kezdi és a licitkör végállomása az utolsó aktív játékos. Az ő kiváltsága a visszahívás joga. Célszerű megállapodni a hívás-visszahívás maximumában, ez általában a vizi háromszorosa lehet. A licitálásban kötött szabályok érvényesek. Aki nem akarja megadni a hívott összeget, lapja eldobásával és addig bankba tett tétjeinek elvesztésével szállhat ki a játékból. Véget ér a licitálás, ha már senki nem hív vissza egy licitkörben, azaz minden játékos azonos összeget fizetett a bankba. A licitálás, sőt az adott parti akkor is véget ér, ha csak egy aktív játékos marad. Ilyenkor lapjai megmutatása nélkül viheti el a bankot. A licitálás befejezése után az osztótól jobbra ülő első aktív játékos kezdi a virítást, azaz négy lapjának bemutatását. Egymás után rakják le kombinációikat, és azokat összehasonlítva állapítják meg a győztes személyét. A bank összegét jogosult elvinni az, aki a legrangosabb lapösszefüggést képes bemutatni. Pontazonosságnál helyzeti előnyt élvez, aki közelebb ül az osztóhoz, vagyis hamarabb rakja le kártyáit. Osztozkodás nincs!

A kombinációk kialakulása:

Az osztást követően minden játékosnak négy kártya van a kezében. Kettő, három vagy négy azonos színű lap pontértékét, illetve három vagy négy azonos rangú lapot lehet figyelembe venni a pontszámításnál. A négy különböző színű lap értéktelen.

A kombinációk rangsora:

  • Négy azonos rangú kártyalap: négy ász, négy király, négy felső, négy alsó, négy X, négy IX, négy VIII, négy VII.
  • Négy azonos színű kártya: Régen banda volt az ilyen kombinációk neve. Ezek értéke 41-34 lehet. 41 pontos lapunk van a 11 pontos ásszal és három 10 pontos lappal. 34 pontunk lesz azonos színű VII, VIII, IX és bármely 10 pontos lappal.
  • Három azonos rangú kártya: három ász, három király, három felső, három alsó, stb.
  • Három azonos színű kártya: Értékük 31-24 pont lehet.
  • Két ász: (22 pont); más lappár értéktelen.
  • Azonos színű két lap: Értékük 21-15 pont lehet. Pl. piros ász, piros király, 11 + 10 = 21 pont; vagy makk X, makk VIII, 10 + 8 = 18 pont.

A licitálásról:

A ferbli - hasonlóan a pókerhez - az összehasonlító hazárdjátékok körébe tartozik. Fontos szerepe van itt is - akár a pókerben - a megfelelő taktikának, a megérzésnek és blöffnek. Négy azonos színű lap már komoly erő, négy azonos rangú kártya birtoklása pedig hatalom ebben a játékban. Az esélylatolgatás matematikailag is érzékeltethető, de ezt hagyjuk meg a pókerjátékosok gondjának. A két osztott lap ismeretében hozzuk meg első fontos döntésünket: betesszük a vizit, vagy nem játszunk a partiban. Könnyű a választás, ha azonos színű lapokat kaptunk, jó eséllyel várhatjuk a következő két lap legalább egyikét a már meglévőkhöz. Csábító, de veszélyesebb a helyzet, ha két azonos rangú kártyát szorongatunk. Ha pl. megkapjuk a harmadik királyt is, képesek leszünk minden hívást megadni. Nem is beszélve a negyedik király megszerzéséről! A legnagyobb dilemmát a két különböző színű és rangú kártya birtoklása okozhatja. És mint látni fogjuk a játékban, ez a leggyakoribb eset. Mit hoz a második körben osztott két lap? A józan ész azt sugallja, hogy ne adjuk meg a vizit, külső szemlélőként figyeljük a többiek csatáját. De milyen játék az, ahol - matematikailag - csak minden negyedik partiban vehetünk részt? Nem tanácsoljuk, hogy válogatás nélkül játszanunk le minden osztást, de azt sem, hogy két különböző színű lapot mindig el kell dobni. A választás a játékos dolga és csak a ferblicsata végén állapíthatjuk meg pénzügyi helyzetünk pillanatnyi állásáról, hogy milyen döntéseket hoztunk az este során. A nyertest szerencsésnek hívják, a vesztest pechesnek. Legyen bármilyen sorsunk a játékasztalnál, azért mindvégig tartsuk szem előtt a törvényt: a ferbli szerencsejáték.

Ferbli kifejezések

Girigáré: sorozat négy különböző színű lapból. Pl. tök IX, makk X, piros alsó, zöld felső. Ezen felül megkülönböztettek kis- és nagy girigárét. Előbbi volt a makk VII, zöld VIII, tök IX és piros X, utóbbi pedig a makk alsó, zöld felső, tök király és piros ász. A kombinációk sorában a kis girigáré volt a legerősebb, ezt követte a nagy girigáré, majd a felsorolásunkban is olvasható rangsor érvényesült. Nem volt általánosan elterjedt játékelem. Jókainál például egy helyen girigári néven a különböző színű VII, VIII, IX és X lapokat említi.

Sánta: tulajdonképpen dzsóker, azaz bármilyen színű és rangú kártya helyettesítésére használták. Sántának jelölték ki általában szegény Tell Vilmost, azaz a makk felsőt. A játékleírások megemlítik a négy sántával történő játékot. Ilyenkor „dzsókereknek” a X jelzésű lapok szerepeltek. A sánta állandó pontértéke 11 volt, de egyes kompániákban csak a helyettesített lap értékével lehetett elszámolni. Szintén Jókai említ egy ferblikompániát, ahol öt sántával ment a játék.

Veretés: az osztó lehetősége a bank növelésére. A harmadik és negyedik osztott lapért az aktív játékosoknak újabb téteket kell betenni, ez pedig azonos a vizi összegével, esetleg annak kétszerese vagy háromszorosa lehet.

Kóstáltatás: a körben az utolsó aktív játékos a hívás megadása mellett a vizi kétszeresét vagy háromszorosát kérheti a játékosoktól. Az első játékos ezt megadhatja vakon, azaz blindre, de lehetősége van előtte megtekinteni a harmadik és negyedik lapot. Blindelésnél a többi játékos nem nézheti meg a harmadik és negyedik osztott lapot, azok ismerete nélkül kell befizetni az elhangzott összeget.

Majzli: Az első két lapot senki nem nézheti meg. A hívásra jogosult első játékos összezárt kezében tartja a tétet, és a többiek „vakon” nyilatkoznak, megadják ezt vagy sem.