Calypso

A calypsoban a dzsókereket nem használják. A játék iránya megegyezik az óramutató járásával. Akárcsak a whistben és a bridzsben, itt is az égtájakkal szokás jelölni a játékosokat. A calypso különlegessége, hogy mind a négy résztvevőnek saját és állandó aduszíne van: Északé a kőr, Délé a pikk, Keleté a káró, Nyugaté pedig a treff. A szemben ülő játékosok párt alkotnak, a lejátszás szakaszában segíthetik egymást a calypsok gyűjtésében. Egy játszma négy osztásból áll, ezért van szükség négy csomag kártyára.

A calypso ütésszerző játék, melyben a kártyák rangsora felülről lefelé: Ász, király, dáma, bubi, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Az egyes lapok csak saját színükben képesek ütni.

A játék célja

Az ütésekben elvitt lapokból calypsokat, azaz kettestől ászig terjedő 13 lapos, azonos színű sorozatokat gyűjteni. Minden játékos saját aduszínében teheti ezt. Egy calypson belül minden lap csak egyszer szerepelhet, azonos kártyák nem lehetnek benne.

A játék menete

Osztás: a játék 4 játszmából áll, de csak az első előtt kevernek. A többit a megmaradt csomagból osztják. Az osztó 13-13 lapot oszt egyesével, majd a megmaradt csomagot maga és a következő osztó - a tőle balra ülő - játékos közé teszi az asztalra. Ha az első játék lapjai elfogytak, az osztást a másik paklival folytatják. Tehát négyszer fognak osztani a játékokhoz, az osztó mindig másik személy.

Lejátszás: az osztó bal oldali szomszédja hív először az ütéshez. Színre színt kell adni, színhiány esetén szabadon lehet az ütésbe adut vagy bármely más lapot tenni. Felülütni nem kell. Az aduk csak híváskor és színhiánynál érvényesülnek. Ha egy játékos nem a saját színét hívja, és mindenki a hívott színből ad lapot, akkor az viszi az ütést, aki a legnagyobb kártyát tette az ütésbe. Azonos lapok rakásakor a korábban kiadott az erősebb. Ha valakinek nincs a hívott színből kártyája és a saját adujából tesz lapot, akkor ő viszi az ütést. Ha két színhiányos is saját adut tesz, azé lesz az ütés, aki a magasabb rangú kártyát tette.

Ha egy játékos a saját aduját hívja, s mindenki a hívott színt teszi, akkor mindig a hívó játékos üt, függetlenül attól, hogy ki milyen kártyát tett az ütésbe, mert a hívott szín az ő részéről adu, a többiek részéről viszont csak mellékszín. De ha egy vagy több játékos nem tud színt adni és a saját adujából ad lapot, akkor az lesz az ütés, aki a legnagyobb adut tette, a hívó játékost is beleértve.

Calypsok gyűjtése: az ütést szerző játékos kiválogatja a saját calypsojába illő lapokat és színükkel felfelé fordítva maga elé teszi azokat. A partnere calypsojába illőket átadja a társának. A fel nem használható lapokat színükkel lefelé fordítva a társával közös dobó halomba teszi.

Egyszerre csak egy calypso építhető, ezért ha az ütésben olyan lap szerepel, amely már része a calypsonak, akkor azt a dobó halomba kell tenni. Ahogy azonban egy calypso teljessé válik, rögtön el lehet kezdeni a következő gyűjtését. A calypsot záró ütésben szerzett másodlapok már felhasználhatók a következő sorozathoz. A kész calypso lapjait csomaggá húzzák össze, tetején az ásszal. A 13. ütés elvitele nem szakítja meg a calypsok gyűjtését, ez a következő osztásnál ott folytatódik, ahol az előzőben abbamaradt. Fontos szerephez jut a párosok összjátéka. Nagy figyelmet igényel, hogy lejátszás során segítsék egymás calypsojának gyűjtését. Ehhez dobhatnak még hiányzó lapokat, hívhatják a partner színét, stb.

Pontozás: a negyedik lejátszás végén színenként 500 pont jár az első, teljes calypsoért, a másodikért 750, a !!harmadikért és negyedikért pedig 1000 pont. A befejezetlen calypsok értéke laponként 20 pont, a dobó halomért laponként 10 pont írható. Észak és Dél valamint Kelet és Nyugat eredményeit együtt írják fel a pontozólapra. A játék előre meghatározott pontszám eléréséig tart. És máris kezdődhet a következő játszma.