Kategória: Kártyajátékok
Játékosok: 2-4 fő
Életkor: 14-75 év
Játékidő: tetszőleges
Értékelés: 4/5

Alsós

A játék Kalábriász, Vannak és Alsós kaláber néven is ismert.

A játék elején a résztvevők megállapodnak az alapdíjban. A lejátszásnál színadási kötelezettség van, de felülütési kényszer nincs. Ha nincs a hívott színből, adut, ha ez sincs, bármilyen lapot ütésbe lehet tenni. Az alsósban rádlit, azaz játéksorozatot szokás játszani, mely addig tart, amíg valamelyik játékos eléri a 80 egységet. Ekkor 20 egység jutalmat is kap. Az egyes osztásokat követően a játékosok a teljesítésék függvényében fizetnek egymásnak, vagy írnak egységeket.

A játék célja

Ütésekkel és bemondásokkal (összefüggésekkel és figurákkal) minél több egység, azaz minél nagyobb pénzösszeg vagy pont nyerése.

A kártyák rangsora és pontértéke: Ász: 11 pont. X: 10 pont. Király: 4 pont. Felső: 3 pont. Alsó: 2 pont. A IX, VIII és VII lapoknak nincs pontértéke. Az adu ász értéke 20 pont, az adu IX-é 14 pont. A többi adu értéke azonos más színek lapjaival. Az adus játékban összesen 162, adu nélküli játékban pedig összesen 130 pont szerezhető az ütésekben. Ilyen esetben az egyszerű játszmanyerés jutalma 1 egység. Ezt kasszának nevezik az alsósjátékosok.

Lapösszefüggések:

A kézben tartott lapokban bizonyos lapösszefüggések lehetnek, melyek meghatározott pontot érnek és hozzáadhatók az ütésben szerzett pontokhoz. Ezek:

 • béla kassza: 20 pont (adu felső és király egy kézben) A béla kassza bemondása a játszma értékét kétszerezi, viszont ez a bemondás kontrázható, ilyenkor a játszmanyerés már négy egységet ér.
 • terc: 20 pont (három azonos színű, rangban egymást követő lap egy kézben)
 • kvart: 50 pont (négy azonos színű, rangban egymást követő lap egy kézben)
 • kvint: 100 pont (öt azonos színű, rangban egymást követő lap egy kézben)
 • szekszt: 100 pont (hat azonos színű, rangban egymást követő lap egy kézben)
 • szept: 100 pont (hét azonos színű, rangban egymást követő lap egy kézben)
 • okt: 100 pont (nyolc azonos színű, rangban egymást követő lap egy kézben)
 • vannak: 80 pont (négy azonos rangú lap egy kézben)

Ha több játékos kezében ugyanolyan összefüggés található, a nagyobb számértékkel végződő vagy az aduszíné érvényes. Másrészt: az erősebb összefüggés érvényteleníti az ellenfél összes bemondott összefüggését, de érvényesíti a többi saját összefüggést.

Feladatok - figurák:

Az alsósban lehetőség van feladatok - figurák - bemondott vállalására is. A figurák megakadályozása az ellenfél célja, illetve ő maga is mondhat be figurát. A figurákból egyszerre több is bemondható. Ezek mindkét fél részéről kontrázhatók, illetve rekontrázhatók. A figurák és pontértékük:

 • tulétroá: 2 egység (az adu alsó, IX és VII. elvitele az ütésekben)
 • család: 2 egység (az adu ász, király és felső elvitele az ütésekben)
 • abszolút: 3 egység (adus játéknál 82, szanzadu játéknál 66 pont elvitele az ütésekben) Csak az első nyolc lapból mond ható be.
 • negyvennégyes: 4 egység (a négy ász elvitele az ütésekben)
 • százas: 4 egység (adus játéknál 100, szanzadu játéknál 80 pont elvitele összefüggések nélkül az ütésekben) Csak az első nyolc lapból mond ható be.
 • kétszázas: 4 egység (adus játéknál 200, szanzadu játéknál 180 pont elvitele az ütésekben és az összefügésekben)
 • ultimó: 5 egység (az utolsó ütés elvitele az aduszín VII-ével)
 • összes adu: 6 egység (a VII és VIII kivételével minden adu elvitele az ütésekben)
 • volát: 10 egység (minden ütés elvitele)
 • betli: 10 egység (a felvevő nem vihet el egyetlen ütést sem)

Alsós kettesben

A keverést nem követi emelés. Az osztó mindkét félnek 4-4 lapot ad, majd újra 4-4 kártyát. Ezeket a játékosok kézbe vehetik. A 17. lap felütve kerül az asztalra, ennek színe lesz az adu. Az osztó újabb 4-4 lapot tesz az asztalra zártan, de a játékosok ezeket egyelőre nem nézhetik meg. Végül az osztó a maradék hét lap aljáról egy kártyát felüt és képpel felfelé a maradék halom tetejére helyezi, majd az egészet korábban felütött adulapra rakja. A játékosok kezében tehát 8-8 lap van, előttük az asztalon 4-4 lap képpel lefelé fordítva, középen egy 8 lapos talon, amelynek tetején és alján felütött lap látható. Az osztó ellenfele, a felvevő bemegyek mondásával vállalhatja az aduszínt, vagy passzol. Ha nem vállalta, az osztó következik: ő mondhat bemegyek-et és akkor a felütött lap lesz az adu, vagy ő is passzol. A kettős passzolás után új aduszínt vállalhatnak. Ilyenkor a színek rangsora: zöld, tök, piros, makk, szanzadu. Mindkét játékos vállalkozhat színre, először a felvevő. Ebben a licitálásban az erősebb aduszínre vállalkozó lesz a győztes. Ha nincs vállalkozó a felvételre, új osztás következik. Ha bármely fél aduszínt, azaz játékot vállalt, mindketten kezükbe veszik az asztalra osztott 4-4 kártyát. A játék következő fázisa a lapcsere (síberelés). Ez csak akkor végezhető el, ha a felütött szín lesz az adu, illetve ha a felső felütött lap is adu vagy ász. Adu VII-sel lehet cserélni az alsó adut, bármelyik lappal a felső kártyát. A felső, kicserélt lap helyére újabbat kell megfordítani a talonból és ez is cserélhető, ha adu vagy ász.

A lejátszást a játékvállalást elnyerő kezdi, ő hív lapot az első ütéshez. Az ütést szerző játékot joga a következő ütéshez való kihívás. A fentebb leírt szabályok betartásával játsszák le a 12 ütést. A parti befejeztével elszámolnak egy más között.

Alsós hármasban

A játék jobbra tartással folyik. A felvételt vállaló egyedül játszik két ellenfelével szemben. Az osztó 3-3 lapot ad mindenkinek, majd ismét 3-3 lapot. A 19. lapot adunak üti fel, a következő 3-3 lapot zártan teszi a játékosok elé. Végül az alsó kártyát is felüti és a maradék halommal együtt az adura helyezi úgy, hogy az félig látható maradjon. A hármas alsósban 6 lap ismeretében lehet bemenni. Az adu színének eldöntésére, több jelentkező esetén a fentebb leírt színsorrend és szabályok érvényesek. Ha a játékos személyét eldöntötték, megnézhetők a zártan osztott kártyák is. A játékot vállaló az egész talont, tehát az adu kivételével 4 lapot is felvehet, de ugyanennyit vissza is kell tennie zártan. Az ellenfelek helyzetét megkönnyíti, hogy a talon felső lapját megfordíthatják. A műveletek befejezése után először a játékos, majd ellenfelei nyilatkoznak az összefüggésekről és élhetnek figurák, illetve kontrák, rekontrák bemondásával. Az alsósban a kontrahatár a „fedáksári”. A lejátszásnál a játékot vállaló hív ki először.